ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผ่านวันที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และท่านผู้มีเกียรติร่วมพิธีมุทิตาจิตแด่ครูเกษียณจำนวน 3 ท่าน ได้แก่  นางสาวสุพร  ทองดี  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  นางวรรณญา  ปิ่นเจริญ  และนางเสาวภา  อังศุสิงห์  ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ  (ภาพกิจกรรม  :   https://photos.app.goo.gl/EyUJQIb5MNoKQhpX2  )
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2560,21:46   อ่าน 506 ครั้ง