ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วัยเรียน วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์
วันที่  28 กันยายน  2560  คณะแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตจัดการอบรม เรื่อง วัยเรียน วัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ อีกทั้งให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/n59mHmGG2V7ivM5o1 )
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2560,21:06   อ่าน 525 ครั้ง