ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมตลาดนัด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดจันทนารามจัดกิจกรรมกรรมตลาดนัด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560  เป็นกิจกรรมที่ได้จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนได้รู้จักการซื้อขาย การจำหน่าย การผลิต การโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า การทำบัญชี การออมทรัพย์ การนำผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเองมาจำหน่าย และเป็นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้จัดกิจกรรมนี้ในวันที่ 7 กันยายน 2560 (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/GI9y9j30QKm4h6zI3 )
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2560,17:29   อ่าน 532 ครั้ง