ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมการนวดบำบัด
งานการศึกษาพิเศษโรงเรียนวัดจันทนารามจัดการอบรมการนวดบำบัดให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทนิมิตให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม  ในวันที่ 28  สิงหาคม  2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดจันทนาราม (ภาพกิจกรรม  :  https://photos.app.goo.gl/CfFeFl1QER5VQpIP2 )
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2560,17:17   อ่าน 505 ครั้ง