ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมสังสรรค์ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจอันก่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร กิจกรรมที่จัด ได้แก่  การมอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากรที่ไม่มีวันลาในรอบปีการศึกษา การแนะนำครูใหม่ การเสนอผลงานครูด้านสื่อเทคโนโลยี และการอำลาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา  2559  (ชมภาพกิจกรรม  :  https://goo.gl/photos/enNpsBEgYJ68tqrq9)        
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,13:45   อ่าน 416 ครั้ง