ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 59
 พระธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีและมอบประกาศนียบัตรงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม (ชมภาพกิจกรรม  : https://goo.gl/photos/72soBVUAy18wXSjk7)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,13:31   อ่าน 473 ครั้ง