ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ 59

      โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ในวันที่ 10 มีนาคม  2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน  ให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถ ทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลผู้สนใจ ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  กลุ่มสาระสังคมศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มภาษาต่างประเทศ และการศึกษาพิเศษ (ชมภาพกิจกรรม  :  https://goo.gl/photos/CdXVmPgPAmPzghjS7)

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,13:14   อ่าน 439 ครั้ง