ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเลือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ 59
กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเลือ เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดดอนตาล อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์   2560  (ชมภาพกิจกรรม  : https://goo.gl/photos/N9GuTBwAHeFXWVsX8)
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2560,12:21   อ่าน 403 ครั้ง