ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077473
Page Views 2579842
คณะผู้บริหาร

นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุพร ทองดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นายวรชัย โคตะมา
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการระดับประถมศึกษา

นายสันทิศ ฟูสกุล
หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

นางชญานา อิ่มผ่อง
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางเสริมสุข โพธิพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายงานการศึกษาพิเศษ
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904