ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077484
Page Views 2579853
นะโม ตัสสะ
นะโม ตัสสะ
 
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

ขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น

อะระหะโต

ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทธัสสะ

ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง   (สามครั้ง)

 
ตังโข ปาณะภะคะวันตังเอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุขะโต

ก็กิตติศัพท์อันงาม ของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วดั่งนี้ว่า

อิติปิโส ภะคะวา

เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

อะระหัง

เป็นผู้ไกลจากกิเลส

สัมมาสัมพุทโธ

เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

วิชชาจะระณะสัมปันโน

เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชา

และจะระณะสุขโต

เป็นผู้ไปแล้วด้วยดี

โลกะวิทู

เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง

อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ

เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่าง ไม่มีใคร ยิ่งกว่า

สัตถา เทวะมะนุสสานัง

เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

พุทโธ

เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม

ภะคะวาติ
เป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดั่งนี้...แล

  

 
 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904