ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077452
Page Views 2579821
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ

            1. สร้างนักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่ได้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ

            2. พัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนานออทิสติก

            3. พัฒนานักเรียนโดยปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

            4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนแห่งการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

 

เป้าประสงค์

          นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904