ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 21/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2077476
Page Views 2579845
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาโรงเรียน

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เชิดชูความเป็นไทยใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน

 

ปรัชญาโรงเรียน

"ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904