ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559

1

วันวิสาขบูชา 59

https://goo.gl/photos/thcE1z333dZUvLj97

2

นาฏยบริกาย

https://goo.gl/photos/PmF7RWyDkQZAPgaa7

3

มุทิตาจิตท่านเจ้าคุณวัดจันท์ 59

https://goo.gl/photos/8GpFizojZoNBERqu8

4

ปฐมนิเทศ 59

https://goo.gl/photos/MGUqSbp6ppFXMRAx6

5

ไหว้ครู 59

https://goo.gl/photos/KJp8Ujr5dA9LE1BT6

6

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 59

https://goo.gl/photos/gh4xp52t3hUhuEfG8

7

สุนทรภู่ 59

https://goo.gl/photos/azA7eZdsbyg6PWXJ6

8

แห่เทียนพรรษา 59

https://goo.gl/photos/tMYCZQ87P9mbT5Ds9

9

วันแม่ 59

https://goo.gl/photos/P1q6YjJyWENKZHkU9

10

อบรมคุณธรรมจริยธรรม 59

https://goo.gl/photos/twhBEE7XAwafpBWq8

11

ศึกษาดูงาน 59

https://goo.gl/photos/4TqGXHTa7VPQwFue8

12

ตลาดนัด 1-59

https://goo.gl/photos/pvUjxobhc1aMAf6S6

13

สายใยผูกพัน สานฝันจันทนาราม

https://goo.gl/photos/bb8AvQbymMFB5doQ6

14

มุทิตาจิตครูเกษียณ 59

https://goo.gl/photos/WZnbHCGpJETrRHy29

15

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 59

https://goo.gl/photos/oho7JwEk8zJpVCp58

16

กีฬานักเรียนกลุ่มเมืองเหนือ 59

https://goo.gl/photos/HXCoDbCsxBpE7m7SA

17

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนการศึกษาพิเศษระดับจังหวัด 59

https://goo.gl/photos/pF9XGaM2m6jB2MdK8

18

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสุขศึกษาพลศึกษาระดับจังหวัด 59

https://goo.gl/photos/LjbaZVEpzLcmC63n7

19

งานทอดกฐินวัดจันทนาราม 59

https://goo.gl/photos/FagujJGZwhA4qgpS6

20

งานประเพณีลอยกระทงวัดจันทนาราม 59

https://goo.gl/photos/YgDRMAJRiLQUcney9

21

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

https://goo.gl/photos/sBvtEPCTJQgXRkqG6

22

การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา

ประจำปี 2559

https://goo.gl/photos/4nZqrczGZ8pWbYq88

23

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

https://goo.gl/photos/zrBpAfXExE53JAgs9

24

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แอโรบิค ป.1-6

(16 ธ.ค.59)

https://goo.gl/photos/XZRNEGk3WqMmiCE98

25

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แอโรบิค ป.1-6

(17 ธ.ค.59)

https://goo.gl/photos/DcDacv3gV3bxRReS6

26

คริสต์มาส 59

https://goo.gl/photos/pbZUtR1sz52BEQw79

27

วันเด็ก 60

https://goo.gl/photos/2f4Co1Ha8xFYQoBFA

28

ติว 9 วัดพัฒนาวิชาการ 59

https://goo.gl/photos/aPQ6EKmSmLtSaHji6

29

ตลาดนัดจันทนาราม 2-59

https://goo.gl/photos/Nv3LXHKD1WJJV1qk8

30

วันมาฆบูชา 60

https://goo.gl/photos/9pqgFbnBBhBo9Epw6

31

กิจกรรมลูกเลือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเมืองเหนือ 59

https://goo.gl/photos/N9GuTBwAHeFXWVsX8

32

กิจกรรมอาชาบำบัด 59

https://goo.gl/photos/eRac97UVwKRYMzzw7

33

เปิดบ้านวิชาการ 59

https://goo.gl/photos/CdXVmPgPAmPzghjS7

34

ปัจฉิมนิเทศ 59

https://goo.gl/photos/72soBVUAy18wXSjk7

35

โรงเรียนสุเหล่าคลอง 20 ดูงาน

https://goo.gl/photos/mUavErq55yqejbQr9

36

ค่ายคุณธรรม กลุ่ม 9 วัดพัฒนาวิชาการ

https://goo.gl/photos/a3nYTJDt73Lxr42F9

37

กิจกรรมสังสรรค์ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559

https://goo.gl/photos/enNpsBEgYJ68tqrq9

38

โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาดูงาน

https://goo.gl/photos/vUj8Rw8okUXct7Rg7