ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2558

1

ปฐมนิเทศ 58

https://goo.gl/photos/pcP4mvqmTEydNs4m7

2

งานฉลองพระธรรมเมธี 58

https://goo.gl/photos/8vvrcfEnJTrYyn4f8

3

ไหว้ครู 58

https://goo.gl/photos/f5GMQoAadbqspu6c8

4

สพป.สมุทรสงครามศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/2dyPTp2eMRSqfseN9

5

วันสุนทรภู่ 58

https://goo.gl/photos/G7imJfAQJgDidViP8

6

ตลาดนัดพอเพียง 1-58

https://goo.gl/photos/T6oMiJFzqyiMPQrk8

7

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/MAWPkuW6p2Thn3Sz8

8

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/oQpNYdvNrJE52Von8

9

ลูกเสือต้านยาเสพติด

https://goo.gl/photos/cMDfVz43pBs27dTg8

10

สพป.อุดรธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/JLRcEtPXmJmzZf7x5

11

แห่เทียน 58

https://goo.gl/photos/5rmqcNAwjCniprkE6

12

วันแม่ 58

https://goo.gl/photos/hsNrYXm5VNeBo1bD9

13

ทัศนศึกษาประถมศึกษา58

https://goo.gl/photos/fjtBskA9RHtBJhtJ9

14

ดูงานจังหวัดอุบลราชธานี 58

https://goo.gl/photos/sLBF8LLCcCoPZu8XA

15

กลุ่มเก้าวัดศึกษาดูงาน BBL ราชบุรี

https://goo.gl/photos/Y32jzp8HAsC1D7227

16

เกษียณ 58

https://goo.gl/photos/Yu7aEAHHnJ34hszN8

17

โรงเรียนคลองกะจะ กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/yk6Pf5a6j3Qt5jNh6

18

กีฬาสี 58

https://goo.gl/photos/Z25CeYcmxPWVPiMt8

19

กีฬากลุ่มเมืองเหนือ 58

https://goo.gl/photos/1kAqtMU3LiycH9Q26

20

ยินดีต้อนรับ ผอ.วุฒิชัย คุ้มวงศ์

https://goo.gl/photos/YmBcFzhv1QiHdixt5

21

ลอยกระทง58

https://goo.gl/photos/4YiMt9tcZuB9KbNZ7

22

งานศิลปหัตถกรรมเด็กพิเศษ58

https://goo.gl/photos/FxTEVFdjskmUCEYd7

23

ถวายพระพรวันพ่อ 58

https://goo.gl/photos/ixgzkoukMpu4JYoD7

24

กีฬาอำเภอเมือง 58

https://goo.gl/photos/znwpf6H83ridqan26

25

สวัสดีปีใหม่ 2559

https://goo.gl/photos/RE2QkgpNSf4MqAPk8

26

วันเด็ก 59

https://goo.gl/photos/LQmcDmMveMs6bRee7

27

ตลาดนัด 2-58

https://goo.gl/photos/m5zWYkkCh3odJVzY6

28

ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มพัฒนาวิชาการ

https://goo.gl/photos/D5ge96cGSsWTDG169

29

มาฆบูชา 59

https://goo.gl/photos/wRiccAL2NhWXtQn7A

30

งานศักยภาพเด็กพิเศษ 58

https://goo.gl/photos/Cs4mXacAJg8rnFMu7

31

สพป. นครราชสีมา เขต 2 ศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/P9DrCaiep2s3TzXaA

32

ค่ายลูกเสือเมืองเหนือ 58

https://goo.gl/photos/xhobFsgvYBRVWFHJ7

33

ปัจฉิมนิเทศ 2558

https://goo.gl/photos/edUSxsFSdAobzoEb9

34

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/fw82nD4LqKEnRDkLA