ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2557

1

ปฐมนิเทศ 57

https://goo.gl/photos/XmdboNXMtpuFNs2cA

2

งานมุทิตาจิต 57

https://goo.gl/photos/ca2hiU2rdFkm3KeTA

3

วันไหว้ครู 57

https://goo.gl/photos/Wf2fAeYfM2oiaTXD7

4

พุทธบุตร 57

https://goo.gl/photos/KtFLaWYW4SyQa5TA9

5

อีซี่บาย ปั้นฝัน ปันโอกาส

https://goo.gl/photos/E3vQisKdP5TYZLYS6

6

สุนทรภู่ 57

https://goo.gl/photos/XbJ8YYAdyZxdKMTR9

7

วันสถาปนาลูกเสือ 57

https://goo.gl/photos/RSZxpqdBNUuh5Jmx5

8

แห่เทียน57

https://goo.gl/photos/3pDwHtWi85JCiSze8

9

ตลาดนัดโรงเรียน

https://goo.gl/photos/gt7gvsDCRf31oDTo6

10

พิธีเปิดแฮนด์บอล 57

https://goo.gl/photos/5E8m8nD1omJA3piY6

11

ทัศนศึกษา57 ป.1-6

https://goo.gl/photos/hZ45qMywMu9Xx6NQA

12

พิธีปิดการแข่งขันแฮนด์บอล 57

https://goo.gl/photos/G2E7KcVmHqvYqZvB7

13

วันแม่ 57

https://goo.gl/photos/KWv2jruWt7A7gxWD7

14

ห้องสมุด 57

https://goo.gl/photos/eEqBqrWAfrZWsoQD7

15

พิธีมอบคอมพิวเตอร์57

https://goo.gl/photos/Rgc1x8FfoKM9bGBp9

16

โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิศึกษาดูงาน

https://goo.gl/photos/jwTvkqRkRapkCCHz6

17

นักศึกษานาฏศิลป์ 57

https://goo.gl/photos/naBTtsNpskStsmi89

18

คณะครูศึกษาดูงาน 57

https://goo.gl/photos/gwJh1s57u6T7GKjf7

19

คัดเลือกนักเรียนพระราชทาน 57

https://goo.gl/photos/LkLBTWw4Qm5NmyJ8A

20

มุทิตาจิต 57

https://goo.gl/photos/hNBmFJXHwb8hm2PA9

21

อบรมวิชาการ 9 วัด

https://goo.gl/photos/j6aornrTWV8fFyw77

22

ลอยกระทง57

https://goo.gl/photos/paGzpezri9EDPMMA7

23

ศิลปหัตถกรรมสุขศึกษาพลศึกษา57

https://goo.gl/photos/cVV47YGmDNpRk51t6

24

งานศิลปหัตถกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม57

https://goo.gl/photos/XByFbrf5UYZ6jF2e7

25

วิชาการ 57

https://goo.gl/photos/9jBcjkKCZo5jEzCF7

26

วันพ่อ 2557

https://goo.gl/photos/vHtQEFJGchxbMaNp8

27

กีฬาสัมพันธ์อำเภอเมืองจันทบุรี

https://goo.gl/photos/mrwn9iTAxqaM85Bw9

28

วันคริสต์มาส 57

https://goo.gl/photos/BmkamoNQJ3UAbsjk8

29

สวัสดีปีใหม่ 2558

https://goo.gl/photos/Nczm2gwuk6FskSH59

30

วันเด็ก 58

https://goo.gl/photos/wEYHrZfaniD2USGr9

31

ลูกเสือมัธยมศึกษา 58

https://goo.gl/photos/sSzeHNSJSsPtwmAK9

32

การแสดงศักยภาพเด็กพิเศษ 57

https://goo.gl/photos/2GZbyba5vo715Rgs9

33

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี กลุ่มเมืองเหนือ

https://goo.gl/photos/3rEf2rDKNKPUDfRZ6

34

ทัศนศึกษามัธยมศึกษา 58

https://goo.gl/photos/qjch9Xb9kxhDUmEw5

35

ปัจฉิมนิเทศ 57

https://goo.gl/photos/TvJyVdk1dKv9bsxn6