ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2556

1

ปฐมนิเทศ 56

https://goo.gl/photos/FWAgNU2Ev1WomKyL7

2

วันวิสาขบูชา 56

https://goo.gl/photos/G7Xj556jsBXrij588

3

มุทิตาจิต วัดจันท์ 56

https://goo.gl/photos/bXFdr2gVKio4SAZo9

4

ไหว้ครู 56

https://goo.gl/photos/nm5z6PFpMLLqBHiZ9

5

วันสุนทรภู่ 56

https://goo.gl/photos/E25qqhwSKaCLvztP8

6

คณะครูศึกษาดูงาน 56

https://goo.gl/photos/QY8v9BUhh25A5WTt9

7

To be nunber One 56

https://goo.gl/photos/FDtkpcxacsFPTGww9

8

ตลาดนัด 56

https://goo.gl/photos/DymT2KkvEymTCk4v8

9

น้ำท่วม 56-1

https://goo.gl/photos/9V1GG8jAEbTmq1wMA

10

แห่เทียน 56

https://goo.gl/photos/RqDr1R1h4VB7x23t9

11

น้ำท่วม 56-2

https://goo.gl/photos/mYKGPRjE9td9yBCG6

12

วันภาษาไทย 56

https://goo.gl/photos/WLmRJTfofYdvvjQn7

13

วันแม่ 56

https://goo.gl/photos/1zkYDU2gp5gND4Cg7

14

ค่ายบูรณาการ56

https://goo.gl/photos/vGkE7LdwubYa1RqG6

15

สัปดาห์ห้องสมุด 56

https://goo.gl/photos/qXBLj4Gy2yuKNZm7A

16

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 56

https://goo.gl/photos/qocws3nTwYpJNzbR7

17

กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

https://goo.gl/photos/dqSp6UsDyPMScyqX7

18

อาหาร

https://goo.gl/photos/1Mccq65Xfi8cBBcx7

19

มุทิตาจิต56

https://goo.gl/photos/Vvpq8TxvBLg8mKsEA

20

กีฬาสี 56

https://goo.gl/photos/uuvhDhYG2G4oPJDn7

21

ค่ายธรรมะมัธยม 56

https://goo.gl/photos/g6nU6N2SNjSJftfJ9

22

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

https://goo.gl/photos/vzeFNaZcMgFDrQM88

23

ศิลปหัตถกรรม - สุขศึกษาและพลศึกษา

https://goo.gl/photos/nyU1kqUQsbNf1qB99

24

ลอยกระทง 56

https://goo.gl/photos/daueemzm2SG26GdaA

25

ศิลปหัตถกรรม เด็กพิเศษ 191156

https://goo.gl/photos/ZaUgPZZP6tF4WFse9

26

ศิลปหัตถกรรม เด็กพิเศษ 201156

https://goo.gl/photos/GKhRECN6m3Kgx8nT6

27

ศิลปหัตถกรรม - พลศึกษา56

https://goo.gl/photos/7J7T2DVnmekN2u8s7

28

วันพ่อ 56

https://goo.gl/photos/chWr53NLVtxQ8fq66

29

กีฬากลุ่มอำเภอเมืองจันทบุรี

https://goo.gl/photos/v3NBWjQjtr1W7jk79

30

คริสต์มาส 56

https://goo.gl/photos/QVD7qTbzFFSUpS3VA

31

สวัสดีปีใหม่ 2557

https://goo.gl/photos/vuBS8EUo6wv2hcFi6

32

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมที่เพชรบุรี 56

https://goo.gl/photos/VoRsJwcCXav34Bn66

33

วันเด็ก 57

https://goo.gl/photos/USGFnfqpqXeDpWc8A

34

วันครู 57

https://goo.gl/photos/QKgN2uL7cC5idZWG6

35

ลูกเสือประถมศึกษา 57

https://goo.gl/photos/yYK2JmcWeLaRsYgZ7

36

มาฆบูชา 57

https://goo.gl/photos/TyZ5W5asJ5KkGQ259

37

ทัศนศึกษามัธมศึกษา 57

https://goo.gl/photos/ibs59Sk1hBQj78617

38

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556

https://goo.gl/photos/CCfeznDSb9MychKo6

39

ศรีสะเกษเกมส์

https://goo.gl/photos/NM8Kb7uttamVAqhCA

40

สงกรานต์ 57

https://goo.gl/photos/yZe5D5jZnwSWA7yg9