คลังภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2011
ปรับปรุง 24/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 1713709
Page Views 2115068
<<   โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) 1/2 หมู่ 9 ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี   >>       <<  วิสัยทัศน์  ::   โรงเรียนวัดจันทนารามฯ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน คู่ขนานการศึกษาพิเศษ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เชิดชูความเป็นไทย ใฝ่ใจคุณธรรม สัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชน   >>        <<  ปรัชญาโรงเรียน   ::   "ปญฺญา โลกสมฺมิ ปชฺโชโต" ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก   >>       <<คำขวัญ   :: รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใจซื่อสัตย์   >>          << เอกลักษณ์   ::  การจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  >>         <<   อัตลักษณ์ ::  คุณธรรมนำชีวีให้มีสุข  >>

 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนวัดจันทนารามฯ
รางวัลชนะเลิศ อายุไม่เกิน  15 ปี  ชาย 
รางวัลรองชนะเลิศ อายุไม่เกิน  15 ปี  หญิง
ในการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี "ต้านยาเสพติด" ประจำปี  2559                    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2559

      วันที่ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมี นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนารามฯ โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

      กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังความกตัญญูกตเวที ตระหนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว
      ( ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  :  https://goo.gl/photos/P1q6YjJyWENKZHkU9 )

 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี  2559
     15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองจันทนิมิต และเทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559  และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี
      กิจกรรมแห่เทียนพรรษามีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน บุคลากร ชุมชน ร่วมอนุรักษ์ส่งเสรืมและเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับเราตลอดไป

กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพคิด

     โรงเรียนวัดจันทนารามฯ จัดกิจกรรมการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดจันทนารามฯ


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

     วันที่ 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อระลึกเชิดชูเกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก กิจกรรมที่จัด เช่น การคัดลายมือ การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ คำขวัญ เขียนเรื่องจากภาพ กล่าวสุนทรพจน์ วาดภาพระบายสี การตอบคำถามวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด และการแต่งกายเลียนแบบตัวละครของนักเรียนการศึกษาพิเศษ  เป็นต้น     


งานฉลองศิริราชสมบัติครบ 70 ปี และพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

     วันที่ 9 มิถุนายน  2559  เวลา  08.00 น. นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม  ประธานการจัดงานฉลองราชสมบัติครบ  70  ปี  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยคณะครู บุคลากร   นักเรียนพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าโรงเรียน

     เวลา  09.00 น. นายวิทูรัช  ศรีนาม  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  พร้อมด้วยนางสุจิตรา  ศรีนาม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  ข้าราชการ  พี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรี  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองศิริราชสมบัติครบ  70  ปี ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี

     เวลา  10.00 น.   นายวุฒิชัย  คุ้มวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนาราม  ประธานพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา  2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความระลึกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ที่ให้ความรู้แก่ศิษย์ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศ จังหวัดจันทบุรี
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์จังหวัดจันทบุรี ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2559
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559
ภาพกิจกรรม
สาระน่ารู้
ทักษะทางสังคม 10 ประการ ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จ
การเพาะเมล็ด โดยไม่ใช้ดิน แบบง่าย
ศีล 227 ข้อของพระสงฆ์
ไม่ดูไม่ได้แล้ว! 10 อันดับ คลิปYoutubeที่มาแรงที่สุดในโลก ปี 2015
วิธี บล็อค โฆษณา Youtube ดูหนังฟังเพลงไม่โดนขัดจังหวะ
6 วิธีแก้ปัญหาช่วยคนขี้ลืม
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ
แบบทดสอบสำนวนสุภาษิตไทย
แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แบบทดสอบกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานเกษตร เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว

ขอขอบคุณThaiPBS

ข่าวการศึกษา

ขอขอบคุณThaiPBS

ผู้บริหาร

นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
อ่านหนังสือพิมพ์
eDLTV : e-Learning
eDLRU :edlru.dusit.ac.th/
สื่อการสอนแท็บเล็ต
เว็บบริการ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 
คลังสื่อการสอน DLIT

free counter

 
 โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)
1/2  หมู่ที่ 9  ถนนริมน้ำ  ตำบลจันทนิมิต  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000
Tel : 039 321662  Fax : 039 325904